Liên hệ

Trường Mầm Non Bình Trung

Địa chỉ: Xã Bình Trung , huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

Hiệu Trưởng: Hoàng Thị Mai

Số điện thoại: 02813604719

Email: c0binhtrung.pgdchodon@backan.edu.vn