Tổ Chức

Hiệu Trưởng: Hoàng Thị A

– Ngày tháng năm sinh: 12/12/1212

– Văn bằng: Đại học quản lý GD

chucai

 

Phó hiệu trưởng: Chẩu Thị Hà

– NTNS: 12/12/2121

-Văn bằng: TS tâm lý học.

1_1